Εναρκτήρια ομιλία τού Προέδρου της Φ.Ε. καθηγητή κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη

και τού Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Σωτήρη Γκλαβά

 

Πάνελ με τους καθηγητές τού CHS-Harvard Gregory Nagy, Leonard Muellner, Kenny Morrell

και Ιωάννη Πετρόπουλο (συντονίζει η Claudia Filos)